Kindervreugdlogo Kindervreugdlogo

SpeeltuinVereniging Kindervreugd

buurtschap De Engel, gemeente Lisse, Zuid-Holland

logo60

 
 
Lokatie speeltuin: Romijnstraat 40 A   2161 CR Lisse (De Engel)

Het speeltuingebouw is te huur via de stichting Bescal, tel. 0252 - 865 091
 

Contributie: svp ieder jaar in maart voldoen.

  • Gezinslidmaatschap: 18,00 euro per jaar per gezin.
  • bij voorkeur overmaken op: RaboBankNummer NL 08 RABO 0376 5288 85
  • ten name van: Penningmeester SV Kindervreugd te Lisse
  • Automatisch overmaken? Download dan hier het formulier.

 
Contact middels een email aan de voorzitter.

svkbestuur

 
Het SVK-bestuur 2019:
 
Monique van der Poll, voorzitter (0252-229902)
Bianca van der Meer, penningmeester (0252-417899)
Miranda van Rijswijk, secretaris (0252-420793)
Astrid Hassefras
Ruud Leukel
Nancy Homan
Christa Segers
 

webmaster
DISCLAIMER
-1- Noch aan de tekst, noch aan de afbeeldingen op deze website kan enig recht ontleend worden.
-2- Gelieve voor nadere informatie in direct contact met het SVK-bestuur te treden.

   = De webmaster (sinds 12 juli 2006) =