Laden Evenementen

« Alle evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Jaarvergadering

14 maart 2023 om 20:00 tot 22:00

Aanvang 20.00 uur. Meer informatie vind je op het andere stencil.

In maart en april komen wij langs voor de contributie.

De machtigingen worden rond 1 april van uw rekening afgeschreven. Houdt u hier rekening mee!

Adreswijzigingen ed. kunt u doorgeven via bianca.vandermeer@ziggo.nl

 

Agenda:                    

 

 1. Opening door de voorzitter

 

 1. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 2022

 

 1. Verslag van de secretaris

 

 1. Verslag van de penningmeester

 

 1. Verslag van de kascontrolecommissie

 

 1. Benoeming nieuw lid voor de kascontrolecommissie

 

 1. Korte pauze

 

 1. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn mevr. B. van der Meer-van Noort en Mevr. M. van Rijswijk-van Wieringen. Mevr, van Rijswijk- van Wieringen stelt zich niet herkiesbaar.

Tegen kandidaten kunnen worden ingediend mits gesteund door handtekening van tenminste10  leden.

Deze kunnen tot voor aanvang van de vergadering ingeleverd worden bij de secretaris  van het bestuur.

 

 1. Contributie 2023

 

 1. Mededelingen

 

 1. Rondvraag en Sluiting

Gegevens

Datum:
14 maart 2023
Tijd:
20:00 tot 22:00

Gegevens

Datum:
14 maart 2023
Tijd:
20:00 tot 22:00