Het SVK-bestuur

Monique van der Poll, voorzitter (0252-229902)
Bianca van der Meer, penningmeester (0252-417899)
Sandra Schaap
Astrid Hassefras
Ruud Leukel
Nancy Homan
Christa Segers

Contributie: svp ieder jaar in maart voldoen.

  • Gezinslidmaatschap: 18,00 euro per jaar per gezin.
  • bij voorkeur overmaken op: RaboBankNummer NL 08 RABO 0376 5288 85
  • ten name van: Penningmeester SV Kindervreugd te Lisse

machting SV Kindervreugd 2021