Laden Evenementen

« Alle evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Jaarvergadering

12 maart om 20:00 tot 22:00

Aanvang 20.00 uur. In maart en april komen wij langs voor de contributie.

De machtigingen worden rond 1 april van uw rekening afgeschreven. Houdt u hier rekening mee!

Adreswijzigingen e.d. kunt u doorgeven via bianca.vandermeer@ziggo.nl

 

Agenda:                    

 

 1. Opening door de voorzitter

 

 1. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 2023

 

 1. Verslag van de secretaris

 

 1. Verslag van de penningmeester

 

 1. Verslag van de kascontrolecommissie

 

 1. Benoeming nieuw lid voor de kascontrolecommissie

 

 1. Korte pauze

 

 1. Bestuursverkiezing:

Aftredend zijn Mevr. A. Hassefras en Mevr. C. Segers-Meeuwissen, beiden stellen zich herkiesbaar.

Tegen kandidaten kunnen worden ingediend mits gesteund door handtekening van tenminste 10  leden.

Deze kunnen tot voor aanvang van de vergadering ingeleverd worden bij de secretaris  van het bestuur.

 

 1. Contributie 2024

 

 1. Mededelingen

 

 1. Rondvraag en Sluiting

 

 

Namens bestuur S.V. Kindervreugd

Gegevens

Datum:
12 maart
Tijd:
20:00 tot 22:00

Gegevens

Datum:
12 maart
Tijd:
20:00 tot 22:00