Laden Evenementen

« Alle evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Jaarvergadering

8 maart 2022 om 20:00 tot 22:00

UITNODIGING voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op dinsdag 8 maart 2022 Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda:                    

 

 1. Opening door de voorzitter

 

 1. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 2020

 

 1. Verslag van de secretaris

 

 1. Verslag van de penningmeester

 

 1. Verslag van de kascontrolecommissie

 

 1. Benoeming nieuw lid voor de kascontrolecommissie

 

 1. Korte pauze

 

 1. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn mevr. N. Homan- Dofferhof en mevr. M. van der Poll-van Rooijen. Zij stellen  zich beiden weer herkiesbaar.

Tegen kandidaten kunnen worden ingediend mits gesteund door handtekening van tenminste10  leden.

Deze kunnen tot voor aanvang van de vergadering ingeleverd worden bij de secretaris  van het bestuur.

 

 1. Contributie 2022

 

 1. Mededelingen

 

 1. Rondvraag en Sluiting

 

Namens bestuur S.V. Kindervreugd

 

**In maart en april komen wij langs voor de contributie. De machtigingen worden rond 1 april van uw rekening afgeschreven. Houdt u hier rekening mee!

Gegevens

Datum:
8 maart 2022
Tijd:
20:00 tot 22:00

Gegevens

Datum:
8 maart 2022
Tijd:
20:00 tot 22:00